بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی و قراردادی مهندس مشاور در حقوق ایران و انگلستان


پژوهشگاه حقوق خصوصی

تماس فوری با کارشناسان شیفت
09101502239
09103434482
پاسخگویی تمام وقت

تنها مرکز تخصصی پایان نامه حقوق خصوصی در کشور

بررسی بیان مساله موضوع «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی و قراردادی مهندس مشاور در حقوق ایران و انگلستان»

پاسخگوی تمام سوالات شما در خصوص انجام پایان نامه حقوق خصوصی در صورت تمایل میتوانید با تکمیل فرم مقابل از کارشناسان مجموعه بخواهید تا با شما تماس بگیرند.

فرم درخواست موضوع پایان نامه

بیان مساله پژوهش

امروزه استفاده از نهاد مشاوره و مشاوران در فعالیت های صنعتی و تجاری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بهره گیری از مشاوران در جریان پروژه های عمرانی و زیربنایی نیز جلوه ای از این امر است. در یک تعریف، مهندس مشاور شخصی حقیقی یا حقوقی است که برای انجام خدمات پژوهشی، مطالعات، طراحی و ارائه خدمات فنی و نظارت بر اجرای کار یا ارائه خدمات مدیریتی، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک قرارداد به کار گرفته می شود. هرچه سطح میزان دقت و صحت مطالعات و طراحی های انجام گرفته توسط مشاوران افزایش یابد، میزان تغییرات و به تبع آن میزان افزایش هزینه های اجرا کاهش خواهد یافت و برعکس هرچه این میزان پائین باشد میزان تغییرات و به تبع آن میزان افزایش هزینه های اجرا افزایش خواهد یافت. بنابر این اگر مهندس مشاور به درستی انتخاب نشود و یا در انجام اقدامات خود دقت لازم را نداشته باشد باعث زیان گسترده خواهد بود.

نکته اول: در نگارش بیان مساله باید دقت کنید که از مطالب و پایان نامه های دیگران استفاده بی رویه نکرده باشید. این مساله بعدها ممکن است هنگام اخذ «همانندجویی» شما را دچار مشکل کند.

مسئولیت مدنی مهندس مشاور در دو معنای مسئولیت یعنی مسئولیت قرادادی و در معنای خاص خود یعنی مسئولیت خارج از قرارداد یا الزام قهری مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر اینکه مهندس مشاور بر حسب قرارداد منعقده و براساس اصل نسبی بودن قراردادها در صورت تخلف از مفاد قرارداد در برابر طرف قراردادی در حدود تعیین شده در آن مسئولیت دارد که به آن مسئولیت قراردادی گفته می شود، در صورتی که به جهتی که در قرارداد پیش بینی نشده در برابر طرف قراردادی و به طور کلی در برابر اشخاص ثالث که اساساً موضوع تراضی و توافق منعقده نبوده اند خسارتی  وارد گردد از باب مسئولیت خارج از قرارداد یا ضمان قهری مطابق ماده 307 قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ضامن است. مهندس مشاور با توجه به اینکه مباشرت در عملیات اجرایی ندارد و اقدامات وی در مرحله مطالعات و طراحی و نظارت است در نتیجه مسئولیت مدنی وی نیز لاجرم از نوع تسبیب خواهد بود.

نکته دوم: در نگارش بیان مساله نیازی نیست از قائده رفرنس دهی استفاده شود و سعی کنید مطالب را با زبان و ادبیات خودتان بنویسید. جهت سفارش انجام پایان نامه حقوق خصوصی می توانید به صفحه مزبور مراجعه کنید.

 در این پژوهش علاوه بر بررسی مسئولیت مدنی(در معنای اعم) در نظام حقوقی ایران این موضوع در نظام حقوقی انگلستان نیز مورد بررسی قرار داده می شود .  با توجه به تاثیر عمیق اقدامات مهندس مشاور در پروژه های عمرانی انتخاب مهندس مشاور بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد و در این راستا نباید در وهله اول به مقایسه میزان حق الزحمه مهندسان پرداخت و لازم است تا در درجه اول کیفیت و تخصص مورد نظر باشد.به عبارت دقیق تر می توان انتخاب مهندس را مشاور را شبیه انتخاب پزشک دانست. شاید با صراحت بتوان گفت هیچ کس برای انتخاب پزشک جراح مناقصه برگزار نمی کند تا در میان همه گزینه ها، پزشکی را انتخاب کند که برای او کمترین هزینه را دارد، بلکه با توجه به اهمیت کار، بر مبنای بودجه خود بیشترین مقدار بودجه ممکن را برای انتخاب بهترین پزشک ممکن اختصاص می دهد چرا که می داند انتخاب نادرست در این مرحله به خاطر وسوسه انتخاب ارزان چه هزینه های هنگفتی در آینده به وی تحمیل خواهد کرد. لذا در این مرحله با انتخاب صحیح ممکن است به ظاهر مقداری حق الزحمه زیاد شود ولی با این کار از تحمیل هزینه های هنگفت (گاه تا چند صد برابر هزینه اولیه) در آینده جلوگیری خواهد کرد. با توجه به موارد ذکر شده اهمیت جایگاه مهندسان مشاور در انجام پروژه ها مشخص گردید.  اکنون اهم انواع سیستم های اجرای پروژه به صورت مختصر شرح داده شده و سپس به صورت تفصیلی نقش مهندسان مشاور در هریک از سیستم های اجرای پروژه بیان شده است.

نکته سوم: برای نوشتن بیان مساله باید اشراف کامل به موضوع و دلایل انتخاب آن داشته باشید تا بتوانید از لحاظ علمی انتخاب این موضوع را توجیه کنید

ادامه بیان مساله: بررسی کلی سیستم های اجرای پروژه

در هر پروژه ای چگونگی تدارک چهار مسئولیت اصلی در انجام پروژه یعنی مسئولیت های تامین مالی، انجام مطالعات و طراحی، تدارکات و ساخت و در نهایت مدیریت و نظارت در پروژه سبب ایجاد یک سیستم اجرای پروژه می گردد.اگر سازمان کارفرما تمامی این مسئولیت ها را خود انجام دهد، سیستم اجرای پروژه امانی، خود اجرا یا تک عاملی نامیده می شود و برعکس اگر مسئولیت تمام آن ها به یک شرکت بیرونی واگذار گردد به طوری که شرکت مذکور ضمن انجام امور مرتبط با مطالعات و طراحی، با هزینه های خود پروژه را اجرا نموده و برای بازگشت اصل و سود سرمایه خود، از پروژه در مدت توافق شده بهره برداری و سپس آن را به کارفرما منتقل نماید به آن روش دگر اجرای کامل یا روش ساخت-بهره برداری-انتقال یا اصطلاحاً BOT   می گویند. روش دگر اجرای کامل(BOT) روشی است که در آن کلیه مسئولیت های چهارگانه انجام پروژه برعهده یک منبع واحد خارجی واگذار می شود. بر اساس منبع تامین کننده چهار مسئولیت اصلی مذکور، پنج نوع سیستم اجرای پروژه قابل تعریف است که تفصیل بیشتر از موضوع این پژوهش خارج است.

جهت آشنایی با انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه تهران؛ اینجا را کلیک کنید

ادامه بیان مساله: نقش های مختلف مهندسان مشاور در انواع سیستم های اجرای پروژه

زمانی که صحبت از نقش مهندس مشاور در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی می شود، منظور این است که جایگاه و موقعیت وی در هندسه کلی اشخاص دخیل در اجرای پروژه به طور دقیق مشخص گردد، لذا درجهت نیل به این مفهوم ابتدا لازم است تا سایر افراد دخیل در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی رانام برده و سپس نقش مهندس مشاور را بیان نمائیم.

-کارفرما

-پیمانکار

– مدیرطرح

-مهندس ناظر

-ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور

ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻃﺮف ﻗﺮاردادي، در ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح و ﻧﺎﻇﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ وي را از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﻣﺪﻳﺮ ﻃﺮح و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ادامه  در محدوده موضوع به آن ها اشاره خواهیم نمود.

ادامه بیان مساله: نقش و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور

همواره یکی از قرارداد هایی که در اکثر سیستم های اجرای پروژه(PDS) منعقد می شود قرارداد با مهندسان مشاور است.به عنوان مثال کارفرمایان در روش انجام سنتی پروژه یا همان سیستم سه عاملی(DBB) به منظور انجام مطالعات مفهومی و پایه، سپس انجام طراحی تفصیلی و در مرحله اجرا نیز به منظور نظارت بر کارهای اجرایی پیمانکار، اقدام به انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور می کنند و یا در روش طرح و ساخت(DB) به منظور انجام مطالعات مفهومی یا پایه و تهیه اسناد مناقصه طرح و ساخت و یا در روش خدمات مدیریت طرح به منظور ارائه خدمات مدیریتی از خدمات مهندسان مشاور استفاده نموده و اقدام به مبادله قرارداد با آن ها می نمایند. لذا همواره یکی از عوامل اصلی درگیر در انجام پروژه ها مهندسان مشاور هستند که در این قسمت به تشریح خدمات مختلفی که مهندسان مشاور در قالب نقش های مختلف ارائه می دهند پرداخته می شود.

آیا در انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دچار مشکل هستید؟!

پژوهشگاه حقوق خصوصی با تمام ظرفیت در خدمت شماست...

اگر در انتخاب موضوع پایان نامه حقوق خصوصی دچار مشکل هستید و نظرات شما مورد تایید استاد راهنما قرار نمیگیرد، نگران نباشید… وقتی با پشتیبانی و پیشنهادات پژوهشگاه حقوق خصوصی؛ به استاد راهنما مراجعه کنید، تازه متوجه می شوید که کیفیت و تعهد یعنی چه…

نظرات کاربرانی که از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده کرده اند

با سلام
من هفت سال پیش به شما مراجعه کرده بودم و از خدماتتون خیلی راضی بودم. امروز بطور اتفاقی با سایت شما مواجه شدم و خیلی خوشحال شدم که هنوز پرقدرت ادامه می دین. براتون آرزوی موفقیت بیشتر دارم و امیدوارم بعضی از موسسات غیر تخصصی از شما الگو بگیرند. ارادتمند
راستی کار من رو دکتر موسوی برعهده داشتن و چقدر محقق دلسوزی بودن

اسماعیل تقوادار, دانشگاه فردوسی

بهترین پشتیبانی بهترین خدمات، تخصصی ترین مشاوره و … ممنونم از اینکه همیشه بهترین پشتیبانی رو دارید من خودم چندین نفر از دوستانم رو به شما معرفی کردم ممنونم به خاطر اینکه بهترین هستید

سمانه توکلی راد, دانشگاه آزاد تهران شمال

خواستم از آقای دکتر راثی برای انجام کارم نهایت تشکر رو کنم. خداروشکر تونستم دفاع کنم فقط سوالی که داشتم این بود که چطور می تونم برای مقاله اقدام کنم و آیا برای من ضروری هست یا خیر؟

الناز میثاقی, دانشگاه اصفهان

با سلام ودرود بدون اغراق پژوهشگاه حقوق خصوصی با مدیریت بسیار کارامد سیسنم و کادر حرفه ای و با اخلاق و متعهدی که دارد ، مصداق انچه همه خوبان دارند  هست، اینجانب سه سال پیش مشتری پژوهشگاه حقوق خصوصی بودم ، فقط میتونم تشکر کنم از مدیریت کارامد و همچنین کادر فنی و حرفه ای و با اخلاق و متعهد و خداقوت بگم علی الخصوص به محققی که کار من رو برعهده داشتن متاسفانه الان اسمشون خاطرم نیست

کامل شاهی, دانشگاه آزاد تبریز

تعریف شما رو زیاد از همکلاسیهام شنیده بودم ولی انتظار داشتم در مورد هزینه ها انعطاف بیشتری داشته باشید چون به هرحال از دانشگاه ما چند نفر از همکلاسی ها به شما مراجعه کردن و من انتظار تخفیف بیشتری داشتم. بهرحال ممنون مهم کیفیت کارم بود

رضا پایدار, دانشگاه آزاد بروجرد

خواستم اطلاع بدم که پروپوزال من تصویب شد لطفا ادامه کارم رو شروع کنید. ممنون از همکاری شما

فاطمه میرکوهی, دانشگاه علامه

مدت زمان زیادی نیست که کارم رو به پژوهشگاه حقوق خصوصی محول کردم از ویژگی های خوب اون میشه به پشتیبانی سریع و قیمت مناسب اشاره کرد. به همه دانشجویان حقوق خصوصی پیشنهاد می کنم از این موسسه استفاده کنند.

صدیقه بازوند, دانشگاه ازنا

به نظرم قیمتتون نسبت به موسسات  دیگه کمتر نیست و این یک ضعف توی رقابت به حساب میاد اما پشتیبانی عالی و پیگیر… ممنون خداقوت

بهرام درخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

پژوهشگاه حقوق خصوصی همیشه عالی بوده و هست…

مهران تازه کار, دانشگاه زنجان

باسلام خدمت پرسنل باتجربه پژوهشگاه حقوق خصوصی جاداره که از همه عزیزانی که در پاسخ دهی به کاربران در اسرع وقت بااخلاق کاملاََ پسندیده جواب گوی ما هستید صمیمانه تقدیر و تشگر کنیم . البته من برای کار خواهرم مزاحم شما شده بودم

معصومه صادقی, دانشگاه آزاد تهران

با سلام، من از مووسسه دیگه ای که کارم رو ناقص انجام داده بود مراجعه کردم و واقعا کیفیت پشتیبانی و همکاری تیم، من رو شگفت زده کرد من دهها مشکل و سوال به این تیم رسیدم و کامل حمایت شدم ای کاش زودتر با مجموعه شما آشنا می شدم

یونس اسدی, دانشگاه آزاد ارومیه

کاش می شد قیمت خدمات رو طوری تعیین کنید که برای همه قابل استفاده می بود. لطفا فکری به حال دانشجویانی که مشکل مالی دارند بکنید چرا باید خدمات خوب فقط در اختیار یک عده خاص باشه

بتول باغدار, دانشگاه شاهرود

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه