آشنایی با مفاهیم حقوقی: آثار عقد ضمان


پژوهشگاه حقوق خصوصی

تماس فوری با کارشناسان شیفت
09101502239
09103434482
پاسخگویی تمام وقت

تنها مرکز تخصصی پایان نامه حقوق خصوصی در کشور

بررسی مفهوم واژه  «آثار عقد ضمان» از واژگان تخصصی حقوق خصوصی

پاسخگوی تمام سوالات شما در خصوص انجام پایان نامه حقوق خصوصی در صورت تمایل میتوانید با تکمیل فرم مقابل از کارشناسان مجموعه بخواهید تا با شما تماس بگیرند.

فرم درخواست موضوع پایان نامه

آثار عقد ضمان

در بررسی ماهیت حقوقی ضمان باید متعرض این مطلب شویم که ضمان در چه قالب یا تأسیس حقوقی می تواند قرار گیرد و به عبارت بهتر اثر عقد ضمان تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا صرفاً تادیه دین و آثار این تفکیک چه می باشد؟

تبدیل تعهد عبارت است از؛ جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر به این ترتیب تعهد پیشی نابود می شود و تعهد جدید به جای آن به وجود می‌آید. از آنجا تبدیل تعهد متضمن پیدایش تعهد جدید است با اراده یک طرف تحقق نمی‌پذیرد و نیازمند اراده دو طرف خواهد بود بدین جهت در بین اعمال حقوقی ماهیت قراردادی دارد. از طرف دیگر در نظر گرفتن این تعهد این که تعهد جدید جانشین تعهد سابق می شود، باید پذیرفت که تبدیل تعهد نوعی قرارداد معوض است که دو مورد آن یکی سقوط تعهد سابق و دیگری پیدایش تعهد جدید می باشد و مانند عوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد، یعنی پیدایش تعهد جدید با زوال تعهد قبلی ملازم و همزمان است.

نکته : پژوهشگاه حقوق خصوصی تنها مرکز تخصصی است که صرفا در زمینه مشاوره پایان نامه و پروپوزال حقوق خصوصی فعالیت می کند. چنانچه در انجام پایان نامه حقوق خصوصی دچار مشکل هستید می توانید از خدمات این مرکز بهره مند شوید.

تعهد دارای چهار رکن است: موضوع، منشأیا سبب تعهد، متعهد و متعهدله که با تغییر هر یک از این ارکان چهارگانه تعهد می تواند تبدیل یابد.
در تبدیل تعهد، تعهد اصلی از بین می‌رود و تعهد جدیدی جایگزین آن می‌شود در صورتی که در انتقال دین، تعهد اصلی زایل نمی گردد فقط موضوع تعهد یعنی دین از ذمه متعهد اصلی به ذمه متعهد جدید انتقال می یابد. اگر تعهد را به یک رشته ارتباطی بین متعهد و متعهدله تشبیه کنیم در تبدیل تعهد این رشته که مدیون اصلی را به طلبکار مربوط می کند، گسیخته می شود و رشته جدیدی بین متعهد جدید و طلبکار به وجود می آید. ولی در انتقال دین همان رشته اولی باقی می ماند، منتهی یک سر آن که وابسته به تعهد اصلی است از او جدا می شود و به تعهد جدید منتقل می‌گردد، همچنان که تبدیل تعهد یا تغییر تعهد، بدون رضایت متعهد له انجام می شود، انتقال دین نیز بدون رضایت طلبکار تحقق نخواهد شد.
رواج اصطلاح «نقل ذمه» و مفاد ماده ۶۹۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: «بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.» موجب شده است که پاره‌ای از مولفان حقوق مدنی ضمان را مبتنی بر انتقال دین پندارند و همه آثار این انتقال را در ضمان بپذیرند. ایشان معتقدند که از نظر تحلیلی عمل ضمان عبارت است از؛ بر عهده گرفتن دینی که بر ذمه مضمون عنه می باشد ولی مضمون له (دائن) نقش اساسی در تعهد مزبور ایفا می کند. عقد در برابر او منعقد شده و بدین جهت در انتقال دین چنانچه دائن موافقت ننماید، انتقال مزبور در مقابل او بلا اثر است.

نکته: در نگارش پایان نامه حقوق خصوصی حتما بایستی دقت شود که برای تمام مطالب و مفاهیم، به درستی منبع ذکر شود در غیر اینصورت ممکن است مورد ظن سرقت ادبی قرار بگیرید. برای دسترسی به منابع معتبر می توانید به سایت کتابخانه ملی مراجعه کنید.

بنابراین انعقاد عقد بین دائن و مدیون جدید، حقیقت امر را که انتقال یافتن دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن جدید است تغییر نمی دهد و عمل مزبور را تبدیل تعهد نمی گرداند. البته ضمان عقدی مستقل از جمله عقود معین می باشد که شرایط آن با انتقال دین ساده فرق دارد. پس چون ضمان انتقال دین است، کلیه تضمینات دین سابق پس از ضمان ساقط نمی شود. همچنین هرگونه دفاعی که مدیون اصلی می‌توانسته است در مقابل طلبکار در دعاوی بنماید مدیون جدید یعنی ضامن نیز می تواند بکند.
برعکس پاره ای از نویسندگان، ضمان را از حیث آثار نوعی تبدیل تعهد می‌دانند که به اعتبار تبدیل مدیون انجام می شود. بدین ترتیب که در اثر عقد ضمان، دین مضمون عنه ساقط می شود و ضامن تعهد جدیدی در برابر طلبکار پیدا می کند و دین جدید هیچ یک از عوارض و اوصاف دین پیشین را به همراه ندارد و ایشان چنین استدلال می کنند. عقد ضمان موجب نقل ذمه به ذمه می گردد. طرفین عقد ضامن و مضمون له هستند. مضمون له، متعهد له سابق است و ضامن، متعهد جدیدی است که با متعهدله سابق تراضی می‌کند که تعهد سابق را انجام دهد و چون ضمان تبرعی و غیرتبرعی را قانونگذار صحیح دانسته، لذا ضامن می تواند بدون جلب رضایت متعهد سابق(مضمون عنه) یا با رضای او طرف عقد یا مضمون له واقع گردد.

نکته: جهت نوشتن یک پایان نامه علمی و معتبر؛ ابتدا بایستی یک عنوان دقیق و مناسب تعیین کنید. موضوع پایان نامه حقوق خصوصی می تواند مسیر پژوهش شما را به درستی تعیین کند. جهت مشاوره می توانید مقاله مزبور را مطالعه نمایید.

نتیجه اینکه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون بر عقد ضمان ناقل ذمه در حقوق ایران و فقه امامیه مطابقت دارد علی الخصوص که فقها تصریح می‌کنند با نقل ذمه تضمینات سابق هم از بین می‌رود و تبعاً همه عوارض نیز از بین خواهد رفت. این نظر را در بند ۲ از ماده ۲۹۲ قانون مدنی نیز تایید می‌کند زیرا ظاهر آن بر می‌آید که قانونگذار تعریف ضمان را زیر عنوان «تبدیل تعهد» و در شمار اقسام آن آورده است.
در انتقاد این نظر باید بیان داشت مفاد توافق ضامن و طلبکار این نیست که تعهد جدیدی را جانشین دین سابق کنند و این دو عمل حقوقی را در برابر یکدیگر قرار دهند، بلکه می خواهند دین مضمون عنه را بدین وسیله بر عهده ضامن قرار دهند، چنان که تعریف ماده ۶۸۴ قانون مدنی از ضمان که می گوید:«.. شخصی مالی را که..» نیز به خوبی بر می آید که دین ضامن تعهد جدیدی نیست، بلکه عین تعهد مدیون یا مثل آن است.
در حقیقت این است که عقد ضمان نهاد مستقلی است که در حقوق، پیش بینی شده و با هیچ یک از دو مفهوم انتقال دین و تبدیل تعهد به مفهوم سنتی خود انطباق کامل ندارد. با هر دو شبیه است ولی نمی تواند شرایط و آثار یکی از آن دو مفهوم را به طور کامل در ضمان اجرا کرد. اشکال عمده انتقال دین در این است که اشخاص از حیث میزان دارایی و خوش حساب و اما امانت با هم تفاوت دارند. همین عوامل گوناگون و وثیقه طلب و در شمار توابع حقوق اوست.

جهت آشنایی با انجمن فارغ التحصیلان حقوق خصوصی دانشگاه تهران؛ اینجا را کلیک کنید

در واقع ارزش هر طلب بستگی به این عوامل دارد. پس چگونه ممکن است بدون دخالت او مدیونی جای خود را به مدیون دیگر دهد؟ این اشکال را فقیهان و نویسندگان قانون مدنی بدین گونه رفع کرده‌اند که قالبی برای انتقال مستقیم دین فراهم آورند که در آن طلبکار نیز نقش اساسی داشته باشد عقد ضمان همین قالب است که در آن مضمون له یکی از بنیان‌گذاران به شمار می‌آید. انتقال دین بدین صورت از تمام آثار انتقال دین ممکن است پیروی نکند. فایده این بحث این است که اگر ضمان نوعی انتقال دین باشد ذمه مدیون با همه اوصاف و فروع خود به ضامن منتقل می شود، تضمینات تعهد باقی می ماند و ایرادها و دفاع هایی که مضمون عنه می توانست در برابر طلبکار به آن استناد کند برای ضامن نیز قابل استناد است. برعکس در حقوقی که در اثر عقد، تبدیل تعهد شود چون فرض این است که دین مضمون عنه از بین می‌رود و ضامن تعهد جدیدی در برابر مضمون له می‌کند، تضمینات دین پیشین نیز با سقوط اصل دین از بین می‌رود و مضمون له نمی‌تواند ایرادهایی را که نسبت به دین مضمون عنه قابل استناد بود، در برابر ضامن مورد استفاده قرار دهد.

نکته: جهت مطالعه سایر مفاهیم حقوقی اینجا را کلیک کنید.

قانون مدنی در این باره حکم صریحی ندارد وبا نبودن نص صریح نویسندگان حقوقی نظریات مختلفی ابراز کرده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق فقها بر اسقاط تضمینات در ضمان نظر داده‌اند.

در تحلیل ضمان باید گفت که ضمان نوعی انتقال دین اصلاح شده یا به تعبیری نوعی انتقال دین خاص است و با احکام و آثار ویژه خود و بدین ترتیب با قائل شدن چنین مفهومی برای انتقال دین، تضمینات و وثایق دین مزبور پس از انتقال و تحقق عقد ضمان از بین می‌روند. و این قول مشهور فقهای امامیه و حقوق‌دانان ما است.

نکته: جهت سفارش انجام فوری پروپوزال حقوق خصوصی به صفحه مزبور مراجعه کنید.

هرگز در دفاع از پایان نامه حقوق خصوصی دچار مشکل نخواهید شد...

پژوهشگاه حقوق خصوصی با تمام ظرفیت در خدمت شماست...

اگر در انجام یا ارائه پایان نامه حقوق خصوصی دچار مشکل هستید و نظرات شما مورد تایید استاد راهنما قرار نمیگیرد، نگران نباشید… وقتی با پشتیبانی و پیشنهادات پژوهشگاه حقوق خصوصی؛ به استاد راهنما مراجعه کنید، تازه متوجه می شوید که کیفیت و تعهد یعنی چه…

نظرات کاربرانی که از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده کرده اند

با سلام
من هفت سال پیش به شما مراجعه کرده بودم و از خدماتتون خیلی راضی بودم. امروز بطور اتفاقی با سایت شما مواجه شدم و خیلی خوشحال شدم که هنوز پرقدرت ادامه می دین. براتون آرزوی موفقیت بیشتر دارم و امیدوارم بعضی از موسسات غیر تخصصی از شما الگو بگیرند. ارادتمند
راستی کار من رو دکتر موسوی برعهده داشتن و چقدر محقق دلسوزی بودن

اسماعیل تقوادار, دانشگاه فردوسی

بهترین پشتیبانی بهترین خدمات، تخصصی ترین مشاوره و … ممنونم از اینکه همیشه بهترین پشتیبانی رو دارید من خودم چندین نفر از دوستانم رو به شما معرفی کردم ممنونم به خاطر اینکه بهترین هستید

سمانه توکلی راد, دانشگاه آزاد تهران شمال

خواستم از آقای دکتر راثی برای انجام کارم نهایت تشکر رو کنم. خداروشکر تونستم دفاع کنم فقط سوالی که داشتم این بود که چطور می تونم برای مقاله اقدام کنم و آیا برای من ضروری هست یا خیر؟

الناز میثاقی, دانشگاه اصفهان

با سلام ودرود بدون اغراق پژوهشگاه حقوق خصوصی با مدیریت بسیار کارامد سیسنم و کادر حرفه ای و با اخلاق و متعهدی که دارد ، مصداق انچه همه خوبان دارند  هست، اینجانب سه سال پیش مشتری پژوهشگاه حقوق خصوصی بودم ، فقط میتونم تشکر کنم از مدیریت کارامد و همچنین کادر فنی و حرفه ای و با اخلاق و متعهد و خداقوت بگم علی الخصوص به محققی که کار من رو برعهده داشتن متاسفانه الان اسمشون خاطرم نیست

کامل شاهی, دانشگاه آزاد تبریز

تعریف شما رو زیاد از همکلاسیهام شنیده بودم ولی انتظار داشتم در مورد هزینه ها انعطاف بیشتری داشته باشید چون به هرحال از دانشگاه ما چند نفر از همکلاسی ها به شما مراجعه کردن و من انتظار تخفیف بیشتری داشتم. بهرحال ممنون مهم کیفیت کارم بود

رضا پایدار, دانشگاه آزاد بروجرد

خواستم اطلاع بدم که پروپوزال من تصویب شد لطفا ادامه کارم رو شروع کنید. ممنون از همکاری شما

فاطمه میرکوهی, دانشگاه علامه

مدت زمان زیادی نیست که کارم رو به پژوهشگاه حقوق خصوصی محول کردم از ویژگی های خوب اون میشه به پشتیبانی سریع و قیمت مناسب اشاره کرد. به همه دانشجویان حقوق خصوصی پیشنهاد می کنم از این موسسه استفاده کنند.

صدیقه بازوند, دانشگاه ازنا

به نظرم قیمتتون نسبت به موسسات  دیگه کمتر نیست و این یک ضعف توی رقابت به حساب میاد اما پشتیبانی عالی و پیگیر… ممنون خداقوت

بهرام درخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

پژوهشگاه حقوق خصوصی همیشه عالی بوده و هست…

مهران تازه کار, دانشگاه زنجان

باسلام خدمت پرسنل باتجربه پژوهشگاه حقوق خصوصی جاداره که از همه عزیزانی که در پاسخ دهی به کاربران در اسرع وقت بااخلاق کاملاََ پسندیده جواب گوی ما هستید صمیمانه تقدیر و تشگر کنیم . البته من برای کار خواهرم مزاحم شما شده بودم

معصومه صادقی, دانشگاه آزاد تهران

با سلام، من از مووسسه دیگه ای که کارم رو ناقص انجام داده بود مراجعه کردم و واقعا کیفیت پشتیبانی و همکاری تیم، من رو شگفت زده کرد من دهها مشکل و سوال به این تیم رسیدم و کامل حمایت شدم ای کاش زودتر با مجموعه شما آشنا می شدم

یونس اسدی, دانشگاه آزاد ارومیه

کاش می شد قیمت خدمات رو طوری تعیین کنید که برای همه قابل استفاده می بود. لطفا فکری به حال دانشجویانی که مشکل مالی دارند بکنید چرا باید خدمات خوب فقط در اختیار یک عده خاص باشه

بتول باغدار, دانشگاه شاهرود

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه