موضوع پایان نامه: بررسی اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران


پژوهشگاه حقوق خصوصی

تماس فوری با کارشناسان شیفت
09101502239
09103434482
پاسخگویی تمام وقت

تنها مرکز تخصصی پایان نامه حقوق خصوصی در کشور

Examining the validity of the patent certificate and its application in the Iranian legal system

پاسخگوی تمام سوالات شما در خصوص انجام پایان نامه حقوق خصوصی در صورت تمایل میتوانید با تکمیل فرم مقابل از کارشناسان مجموعه بخواهید تا با شما تماس بگیرند.

فرم درخواست موضوع پایان نامه

بیان مساله پژوهش

در نظام حقوقی حمایت از اختراعات از یک سو مخترع دستاوردهای علمی خود را با جزئیات لازم در اختیار جامعه قرار می‌دهد تا امکان پیشرفت علم را در جامعه فراهم آورد و از سوی دیگر جامعه به او حقوق انحصاری اعطا می کنند که این حقوق انگیزه ای است برای فعالیت های علمی مبتکران و این همان قرارداد فرضی است که نویسندگان در توجیه حقوق مالکیت فکری مطرح می کنند (حکمت نیا، ۱۳۸۷ :۳۴۱). مخترع باید در اظهار نامه اختراع خود را به نحو كافي و مؤثر افشا کند و تا زمانی که این افشا به صورت قانونی و کامل انجام نگرفته باشد نمی تواند منتظر دریافت عوض قراردادی خود باشد (مینا،۱۳۹۱: 8). علاوه بر این، لازم است مکانیزمی طراحی شود تا بتوان به موجب آن به صورت دقیق شرایط و حدود حمایتی را معین کرد تا آنچه از طرف جامعه پرداخت می شود معلوم و مشخص باشد. تعیین محدودة اختراع به معنای مشخص کردن طول و عرض یک گواهی اختراع است. طول اختراع در واقع همان دوره زمانی حمایت از آن است که از نظر قانونی بین همه اختراعات مشترک است (بیست سال)، هر چند ممکن است طول مدت واقعی عمر یک اختراع بسیار کوتاه تر باشد. منظور از عرض اختراع گستره ای است که مورد حمایت بک اختراع ثبت شده قرار می گیرد (107 :1990 Gilbert) و این امر توسط گواهی ثبت اختراع انجام می شود. بدین منظور در بیشتر نظام های ثبت اختراع موضوع ادعاهای اظهارنامه مطرح شده است. منظور از ادعا نیز بخشی از اظهار نامه است که حدود حمایت یک اختراع ادعایی را مشخص و تعیین می کند (حیا و دیگران، ۱۳۹۶: ۵۶۷)۔

نکته اول: این موضوع یکی از عناوینی است که کمتر در محافل حقوقی ایران مورد توجه واقع شده است و میتوان از این عنوان جهت انجام سمینار حقوق خصوصی نیز استفاده کرد.

ادامه

در دعاوی نقض حق اختراع، خواهان باید وجود حق قانونی را برای خود به اثبات برساند. سپس ثابت کنند که خوانده مرتکب نقض حقوق انحصاری وی شده است. با توجه به اینکه ثبت شرط لازم جهت اعطای حق اختراع است، تنها راه اثبات وجود آن ارائه گواهی ثبت اختراع است. بنابراین گواهی ثبت اختراع به مثابه یک سند رسمی و یکی از ادله اثبات دعوا در اختیار دادگاه قرار می گیرد. در واقع هر آنچه مأمور رسمی هنگام تنظیم سند احراز می کنند در رابطه با اشخاص ثالث نیز معتبر است. مثلا تاریخ تنظیم سند رسمی همیشه از سوی مأمور رسمی احراز می شود (کریمی، ۱۳۸۶: ۱۴۴).

برای سفارش انجام پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی می توانید از مجتمع دانش داران بعنوان تنها موسسه رسمی ارائه خدمات در این حوزه استفاده نمایید. جهت آشنایی با این مرکز؛ اینجا را کلیک کنید.

اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع بدین معناست که دادگاه ها باید در صورت ارائه گواهی ثبت اختراع توسط طرفین دعوا، به منزله سند مثبت حق، همه اجزای این سند را معتبر بدانند و با اعتماد به آن در خصوص دعوا تصمیم بگیرند. بنابراین منظور از اعتبار گواهی صادره این است که با توجه به اینکه یک گواهی از سوی مقامات دولتی و با رعایت مقررات مربوطه و طی یک نظام بررسی ماهرى (تحقیقی) صادر شده دادگاه ها باید در صورت ارائه گواهی ثبت اختراع توسط طرفین دعوا، به منزله سند مثبت حق، همه اجزای این سند را معتبر بدانند و با اعتماد به آن در خصوص دعوا تصمیم بگیرند.

برای نوشتن بیان مساله باید اشراف کامل به موضوع و دلایل انتخاب آن داشته باشید تا بتوانید از لحاظ علمی انتخاب این موضوع را توجیه کنید

ادامه بیان مساله

 در توسل به این اصل باید توجه داشت که اصل یادشده فقط در مرحله رسیدگی دادگاه و پس از صدور گواهی ثبت اختراع مطرح است نه در زمان رسیدگی در ادارات ثبت اختراع (201 :2013 Durham). هنگام رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع هنوز ادعایی تأیید نشده و با توجه به اینکه با ثبت اختراع محدودیت هایی برای جامعه ایجاد می شود اداره ثبت اختراع باید با وسواس و موشکافی به بررسی تقاضانامه بپردازد. اما بدیهی است پس از این مرحله و در زمان بروز اختلاف ماحصل بررسی های اداره باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. در خصوص توسل به گواهی ثبت اختراع در دادگاه خواهان باید صدور گواهی را ثابت کند و صرفاً اثبات تقاضای ثبت اختراع کفایت نمی‌کند (256 :2012 WIPO). از این اصل فروعات متعددی استخراج می شود که هر یک در زمان تفسیر گواهی های ثبت اختراع در دادگاه مورد توجه قضات کشورهاست و یکی از آنها اصل اعتبار و استقلال ادعاهاست. اما یکی از مؤلفه های مهم در بررسی قابلیت اعمال این اصل، موضوع نظام ثبتی است. نظام بررسی ماهوی به جهت آنکه کامل ترین نظام است گواهی‌های صادره به موجب آن بیشترین اهمیت را دارند. از این رو در پژوهش پیش‌رو به بررسی حدود اعتبار این سند و توجیه این اصل در نظام حقوقی ایران هستیم.

جهت آشنایی با انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه تهران؛ اینجا را کلیک کنید

نگاهی بر پیشینه «بررسی اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران»

در زمینه پژوهش حاضر منبعی با عنوان مشابه به بررسی این اصل نپرداخته است اما موراد و منابعی هستند که به طور ضمنی به آن اشاره نموده‌اند که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت:

  • روحی زاده، علی، تبار فیروز جاه، مجید عباس،(1395)، در مقاله خود با عنوان «تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس» در چکیده خود بیان می‌دارد:«یکی از موضوعات قابل طرح در خصوص قرارداد لیسانس اختراع، تاثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در موارد فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وضعبت قرارداد است. به موجب ماده 18 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی علائم تجاری، اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از هنگام ثبت می‌باشد، گویا اختراعی ثبتنشده است. با این حال، ماده یاد شده در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قرارداد لیسانس ساکت بوده و آن را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع می دهد. می‌توان گفت چون بهره برداری از اختراع ابطالشده برای همگان مباح بوده است، قرارداد به لحاظ فقدان عوض باطل و لیسانس گیرنده بهرغم استفاده از مزایای لیسانس مستحق استرداد وجوه پرداختی می‌باشد. با این حال باید دانست که لیسانس گیرنده با محاسبه هزینه دریافت لیسانس در قیمت نهایی و انتفاع از انحصار واقعی ناشی از ثبت اختراع، با استرداد وجوه پرداختی، در غیر تجارتی عن تراض دارا می‌شود که از مصادیق اکل بالباطل خواهد بود. همچنین، این امر می تواند موجب کاهش انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و نیز تاخیر در به چالش کشیده شدن اعتبار گواهینامه ثبت اختراع نابجا در دادرسی و ابطال آن شود. ازاینروست که در حقوق تطبیقی لیسانس گیرندهای که از مزایای لیسانس بهره مند بوده نمیتواند مدعی فقدان عوضشده استرداد وجوه پرداختی را درخواست کند که پیشنهاد می‌گردد در اصلاح قانون یادشده این امر موردتوجه بیشتری قرار گیرد.»

جهت آشنایی با پژوهشگاه حقوق خصوصی؛ ظرفیتها و پتانسیلها می توانید به صفحه مزبور مراجعه کنید.

ادامه پیشینه تحقیق

  • بهادری جهرمی، زهرا،(1395)، در رساله خود با عنوان «شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل‌ها» در چکیده خود بیان می‌دارد:« امروزه دعاوی نقض حق اختراع با توجه به تأثیر اقتصادی کلانی که در بازارهای مربوطه دارند، بیشازپیش در دادگاهها مطرح می‌شوند و بنابراین دقت در رسیدگی به این دعاوی اهمیت ویژهای دارد. گام اول در رسیدگی به این دعاوی احراز این مسئله است که آیا واقعاً کالایی که توسط خوانده)متشاکی( تولید، فروخته یا واردات شده است؛ همان کالایی است که پیشازاین بهعنوان اختراع به ثبت رسیده بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است در مرحله نخست آنچه در خصوص اختراع موردحمایت است مشخص شود. اما این امر چگونه و بر چه مبنایی انجام می‌شود؟دادگاه چه نقش و وظایفی در این رابطه دارد؟ به نظر می‌رسد کاربرد دکترین هایی که در سایر کشورها به کارگرفته می‌شوند در ایران نیز بتوانند راهگشا بوده و بر دقت رسیدگی دادگاهها بیافزایند. بنابراین رساله پیش رو در نظر دارد پس از بررسی و طرح مباحث نظری، بایدها و شیوههای مطلوب این امر؛ به مطالعه و نقد و بررسی حقوق ایران در این رابطه بپردازد؛ ایرادات و نواقص احتمالی در رویه قضایی و یا قوانین مربوطه را استخراج نموده و در حد امکان پیشنهادها و راهکارهایی ارائه دهد. به همین منظور در بخش اول با تکیه بر روش کتابخانه‌ای شیوه‌های مطلوب احراز نقض حق اختراع بررسی شده و در بخش دوم نیز با روش میدانی و کتابخانه شیوه فعلی نظام حقوقی ایران استخراج شده است؛ نهایتاً سعی شده است با ارائه پیشنهادهای مقتضی روش فعلی که ایرادات بسیاری به آن وارد است و این ایرادات را می‌توان هم ناشی از نواقص قانون و هم اشتباهات اداره ثبت اختراع در صدور گواهی ها و همچنین ناآشنایی قضات و کارشناسان با اصول نظام ثبت اختراع است را به شیوه مطلوب نزدیک کنیم.»

آیا در انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دچار مشکل هستید؟!

پژوهشگاه حقوق خصوصی با تمام ظرفیت در خدمت شماست...

اگر در انتخاب موضوع پایان نامه حقوق خصوصی دچار مشکل هستید و نظرات شما مورد تایید استاد راهنما قرار نمیگیرد، نگران نباشید… وقتی با پشتیبانی و پیشنهادات پژوهشگاه حقوق خصوصی؛ به استاد راهنما مراجعه کنید، تازه متوجه می شوید که کیفیت و تعهد یعنی چه…

  • حبیبا، سعید، بهادری جهرمی، زهرا،(1396)،«مطالعه تطبیقی شیوه تدوین قوانین و تأثیر آن بر فرآیند ثبت اختراع؛ مطالعه موردی یک اختراع ثبت شده در ایران و آمریکا» در چکیده خود بیان می‌دارد:« آمار عملکرد اداره ثبت اختراع ایران بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ش حاکی از کاهش چشمگیر تعداد اختراعات ثبت شده در ایران است. تعداد ثبت اختراع از ۱۰۳۴۶ مورد در سال ۱۳۸۷ش به ۳۴۳۶ مورد در سال ۱۳۹۲ش کاهش یافته است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه یعنی میان سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳م تعداد اختراعات ثبت شده ایرانیان در ایالات متحدة آمریکا از ۲ اختراع به ۴۰ اختراع رسیده است. از سوی دیگر، تجاری سازی اختراعات در ایران با مشکلات جدی روبرو است و به گفته صاحب نظران این حوزه، بیش از ۹۰ درصد اختراعات ثبت شده در ایران در بایگانی اداره ثبت اختراع باقی می مانند و هیچ گاه راهی به بازار پیدا نمی کنند. در مقاله حاضر به یکی از دلايل احتمالی یعنی ایرادهای قانونی در خصوص فرایند ثبت می پردازیم تا ببینیم از نظر حقوقی چه چیزی باعث می شود که مخترعان ایرانی با وجود هزینه های بسیار تمایل بیشتری به ثبت اختراعات خود در ایالات متحده آمریکا دارند. برای این منظور با مطالعه کتابخانه ای به بررسی قوانین، و با مطالعه میدانی و انجام مصاحبه به بررسی گواهی های ثبت اختراع صادر شده از سوی ادارات ثبت اختراع دو کشور می پردازیم که نشانگر آن است که تفاوت های قانونی هر چند کوچک تا چه حد می توانند در پیاده سازی کارکردهای نظام ثبت اختراع مؤثر باشند.»
  • هاشمی، شیما سادات،(1386) در مقاله خود با عنوان «بررسی مراحل ثبت اختراع در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا»، در چکیده خود بیان می‌دارد:«حق اختراع یا به عبارت دیگر، حق استفاده و بهره برداری مخترع از حاصل فکر و ابتکار خویش یک حق مالی است؛ یعنی می تواند مورد داد و ستد واقع شود. اما از آنجا که این حق، یک حق غیرمادی و نامحسوس است و نمی توان با در دست داشتن آن ادعای مالکیت نمود، و از سوی دیگر باید تنها اولین کسی که با زحمت و تلاش به ساخت آن نائل شده را مستحق بهره برداری از آن دانست و مقلدان را از استفاده رایگان و بدون زحمت از حاصل تلاش مخترع منع نمود، تنها با ثبت اختراع به نام مخترع است که میتوان اثبات کرد دارنده ورقه اختراع اولین کسی است که موفق به آن اختراع شده و مالک آن محسوب می شود. بنابراین ثبت اختراع و سایر اموال غیرمادی نقش مهمی در اثبات مالکیت مخترع دارد. هدف از این مقاله آشنا نمودن مخترعان از مراحل ثبت اختراع و لزوم ثبت اختراعشان برای حمایت از آنها، بررسی و مطالعه نظامهای ثبت اختراع و مراحل ثبت اختراع در چند کشور مختلف و کشورمان، ایران است.»

نظرات کاربرانی که از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده کرده اند

با سلام
من هفت سال پیش به شما مراجعه کرده بودم و از خدماتتون خیلی راضی بودم. امروز بطور اتفاقی با سایت شما مواجه شدم و خیلی خوشحال شدم که هنوز پرقدرت ادامه می دین. براتون آرزوی موفقیت بیشتر دارم و امیدوارم بعضی از موسسات غیر تخصصی از شما الگو بگیرند. ارادتمند
راستی کار من رو دکتر موسوی برعهده داشتن و چقدر محقق دلسوزی بودن

اسماعیل تقوادار, دانشگاه فردوسی

بهترین پشتیبانی بهترین خدمات، تخصصی ترین مشاوره و … ممنونم از اینکه همیشه بهترین پشتیبانی رو دارید من خودم چندین نفر از دوستانم رو به شما معرفی کردم ممنونم به خاطر اینکه بهترین هستید

سمانه توکلی راد, دانشگاه آزاد تهران شمال

خواستم از آقای دکتر راثی برای انجام کارم نهایت تشکر رو کنم. خداروشکر تونستم دفاع کنم فقط سوالی که داشتم این بود که چطور می تونم برای مقاله اقدام کنم و آیا برای من ضروری هست یا خیر؟

الناز میثاقی, دانشگاه اصفهان

با سلام ودرود بدون اغراق پژوهشگاه حقوق خصوصی با مدیریت بسیار کارامد سیسنم و کادر حرفه ای و با اخلاق و متعهدی که دارد ، مصداق انچه همه خوبان دارند  هست، اینجانب سه سال پیش مشتری پژوهشگاه حقوق خصوصی بودم ، فقط میتونم تشکر کنم از مدیریت کارامد و همچنین کادر فنی و حرفه ای و با اخلاق و متعهد و خداقوت بگم علی الخصوص به محققی که کار من رو برعهده داشتن متاسفانه الان اسمشون خاطرم نیست

کامل شاهی, دانشگاه آزاد تبریز

تعریف شما رو زیاد از همکلاسیهام شنیده بودم ولی انتظار داشتم در مورد هزینه ها انعطاف بیشتری داشته باشید چون به هرحال از دانشگاه ما چند نفر از همکلاسی ها به شما مراجعه کردن و من انتظار تخفیف بیشتری داشتم. بهرحال ممنون مهم کیفیت کارم بود

رضا پایدار, دانشگاه آزاد بروجرد

خواستم اطلاع بدم که پروپوزال من تصویب شد لطفا ادامه کارم رو شروع کنید. ممنون از همکاری شما

فاطمه میرکوهی, دانشگاه علامه

مدت زمان زیادی نیست که کارم رو به پژوهشگاه حقوق خصوصی محول کردم از ویژگی های خوب اون میشه به پشتیبانی سریع و قیمت مناسب اشاره کرد. به همه دانشجویان حقوق خصوصی پیشنهاد می کنم از این موسسه استفاده کنند.

صدیقه بازوند, دانشگاه ازنا

به نظرم قیمتتون نسبت به موسسات  دیگه کمتر نیست و این یک ضعف توی رقابت به حساب میاد اما پشتیبانی عالی و پیگیر… ممنون خداقوت

بهرام درخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

پژوهشگاه حقوق خصوصی همیشه عالی بوده و هست…

مهران تازه کار, دانشگاه زنجان

باسلام خدمت پرسنل باتجربه پژوهشگاه حقوق خصوصی جاداره که از همه عزیزانی که در پاسخ دهی به کاربران در اسرع وقت بااخلاق کاملاََ پسندیده جواب گوی ما هستید صمیمانه تقدیر و تشگر کنیم . البته من برای کار خواهرم مزاحم شما شده بودم

معصومه صادقی, دانشگاه آزاد تهران

با سلام، من از مووسسه دیگه ای که کارم رو ناقص انجام داده بود مراجعه کردم و واقعا کیفیت پشتیبانی و همکاری تیم، من رو شگفت زده کرد من دهها مشکل و سوال به این تیم رسیدم و کامل حمایت شدم ای کاش زودتر با مجموعه شما آشنا می شدم

یونس اسدی, دانشگاه آزاد ارومیه

کاش می شد قیمت خدمات رو طوری تعیین کنید که برای همه قابل استفاده می بود. لطفا فکری به حال دانشجویانی که مشکل مالی دارند بکنید چرا باید خدمات خوب فقط در اختیار یک عده خاص باشه

بتول باغدار, دانشگاه شاهرود

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه